NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS LĪDZ 250 CILVĒKU EKVIVALENTAM (M75 LĪDZ M250)

M tipa bioloģiskie reaktori (tālāk tekstā - bioreaktori) ir rūpnieciski ražotas polipropilēna, būvlaukumā montējamas aerobās saimniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar aktīvo dūņu bioloģiskai organiskā piesārņojuma (BSP5 un ĶSP), kā arī fosfora un slāpekļa attīrīšanai no saimnieciskajiem un rūpnieciskajiem notekūdeņiem (rūpniecisko notekūdeņu ķīmiskais sastāvs analogs saimnieciskajiem notekūdeņiem).

Modelis M75 M100 M120 M150 M200 M250
CE (cilvēku ekvivalents) 50-76 76-101 101-121 121-151 151-201 201-251
Ražība (m3/d) 11,4 15,2 18,2 22,7 30,2 37,7
Iekārtas izmērs (m)
(p*l*h)
2.4*5.49*2.5 2.4*6.54.2.5 2.4*7.35*2.5 2.4*8.65*2.5 2.4*10.70*2.5 2.4*12.95*2.5
Gaisapūtēja jauda (l/min) 655 880 1060 1295 1735 2160

Bioreaktors sastāv no anaerobās - anoksās, aerobās zonas un otrreizējā nostādinātāja. Visas zonas ir ietvertas vienā horizontālā cilindriskas formas tvertnē un viena no otras nodalītas ar starpsienām. Liekās, ar kompresora palīdzību, tiek novadītas uz dūņu stabilizācijas kameru, kura atrodas atsevišķā tvertnē.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas standarta komplektācijā ietilpst kompresors, kurš tiek montēts blakus iekārtai.
Bioreaktoru forma, konfigurācija, attīrīšanas posmu izvietojums, neatkarīgi no izvēlētās iekārtas, ir identiski visos B90-B500 modeļos. Palielinoties bioreaktora ražībai, proporcionāli tiek palielināti iekārtas konstruktīvie parametri.

Šīs iekārtas tehnoloģijas biorektoros integrēti visi bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas posmi, kā arī lieko dūņu atdalīšana (anaerobais - anoksais, aerobais posms un otrreizējā nostādināšana). Visas zonas tiek izbūvētas taisnstūra formas aerācijas tvertnēs, kuras ir izlietas no betona, bet starpsienas ir izbūvētas no polipropilēna.

Salīdzinot ar tradicionālo attīrīšanas metodi, mūsu tehnoloģija ir pārāka kā vietas, tā enerģijas ekonomijas ziņā. Attīrīšanas sistēma ir elastīga, jo visos posmos attīrīšanas procesa ilgumu var viegli mainīt un regulēt. Šī tipa attīrīšanas iekārtas ir piemērotas svārstīgām notekūdeņu plūsmām, kā arī notekūdeņu svārstīgām piesārņojuma koncentrācijām. Šīs tehnoloģijas iekārtas ir kompaktas, tādēļ tās ir iespējams izbūvēt telpās. Attīrīšanas iekārtā notiekošie tehnoloģiskie attīrīšanas procesi ir savstarpēji saskaņoti un strādā mijiedarbojoties viens ar otru. Cilvēka iejaukšanās ir nepieciešama tikai bojājuma gadījumā vai darba režīma pārprogrammēšanas gadījumā.